Istorijat

Fabrika AD POLET IGK je osnovana daleke 1907. godine od strane Ištvana Vagnera, koga je privuklo prisustvo kvalitetne sirovine, razvijeni železnički i vodeni saobraćaj u tom vremenu i raspoloživa radna snaga, što je sve zajedno omogućavalo ostvarivanje dobrog profita. Fabrika je tada zapošljavala oko 300 sezonskih radnika.

Vlasnici najznačajnijih fabrika za proizvodnju crepa i cigle u srednjoj Evropi tog vremena braća Bon, kupuju fabriku od osnivača Ištvana Vagnera 13. decembra 1922. godine. Tih godina Bonova parna fabrika cigle i crepa proizvodila je 3.000.000 komada crepa i 500.000 komada cigala.

Posle II svetskog rata fabrika prelazi u vlasništvo države. Osnovne aktivnosti bile su usmerene ka modernizaciji proizvodnog procesa, kupovini opreme za proizvodnju mašinske pune opeke, izgradnji industrijskog koloseka i otvaranju novog gliništa sa transportnim vagonima na motorni pogon.

Intenzivan razvoj Polet-a počinje 1960. godine. Gradi se prva savremena fabrika za proizvodnju glinenih blokova. U tom periodu je izvršena elektrifikacija crepane i izbačen je parni pogon. Godine 1966. krenuo je drugi novoizgrađeni pogon, pogon za proizvodnju keramzita – prvi pogon takve vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. U periodu od 1971. do 1975. godine izgradjena su još dva nova pogona, Crepana 2 i Crepana 3, u kojima je bila primenjena za tadašnje vreme najsavremenija tehnologija za proizvodnju glinenog crepa.

Početkom 1975. godine završena je izgradnja plinovoda i razvodne mreže, te je na taj način za celo preduzeće osigurano novo tehnološko gorivo – prirodni gas.

Privatizacijom u martu 2003. godine AD POLET IGK postaje članica Nexe grupe A.D. iz Našica čiji je i danas član. Fabrika danas zapošljava 250 radnika i proizvodi preko 30.000.000 komada crepa godišnje.

Misija kompanije

Dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahteva kupaca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda. Orijentisanost ka kupcima praćenjem njihovih zahteva, proširenja asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda. Otvorenost za sve zainteresovane strane – kupce, dobavljače i zaposlene. Dostizanje izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanje pozicije lidera na našem području.

Vizija

Dinamičan investicioni ciklus u nove proizvode i tehnologije kao i proširenje proizvodnog programa, čime ćemo povećati konkurentnost preduzeća. Postavljanje ciljeva kvaliteta.

Poslovna filizofija

Profesionalnost i stručnost zaposlenih, efikasnost poslovanja, zadovoljenje kupaca i krajnjih potrošača u pogledu kvaliteta i pružanja usluga. Zadovoljavanje najviših standarda u poslovanju primenom ISO 9001:2015 evropskih standarda za kvalitet proizvoda (CE).

Društvena odgovornost

Danas je veoma bitno da kompanije pored dobrih poslovnih rezultata brinu i o očuvanju životne sredine. Zbog korišćenja raznih energenata u industriji koji nepovoljno utiču na klimu i životnu sredinu sve više se radi na povećanju svesti o očuvanju istih. Fabrika u saradnji sa kompanijama koje se bave odnošenjem otpada, takodje brine o zaštiti životne sredine, a možemo se pohvaliti da smo nakon iskorišćenosti prvobitnog gliništa uradili potpunu rekultivaciju tog zemljišta koje danas ima primenu druge vrste.